Begrippenlijst

  • Ambulante zorg

    Hierbij vindt geen ziekenhuisopname plaats, in tegenstelling tot residentiële zorgwaarbij de patiënt tijdens zijn behandeling wel in het ziekenhuis of de verpleeginstelling verblijft. Wegens hoge verblijfskosten in een ziekenhuis, stimuleert de overheid ambulante therapie, onder meer ook in de psychiatrie.